fbpx
Liigu sisu juurde

SISSEJUHATUS

Factory.Sale austab teie privaatsust ja on pühendunud teie isikuandmete kaitsmisele. See privaatsuseeskiri teavitab teid sellest, kuidas me hoolitseme teie isikuandmete eest, kui külastate meie veebisaiti (olenemata sellest, kus seda külastate) ja räägib teile oma privaatsusõigustest ja sellest, kuidas seadus teid kaitseb.

Kasutage ka sõnastikku, et mõista mõnesid selles poliitikas kasutatud termineid.

1. OLULINE TEAVE JA KES ME OLEME
2. ANDMED, MIDA TEIE KOHTA KOKKU KOGUME
3. KUIDAS TEIE ISIKUANDMED KOGUDAKSE
4. KUIDAS KASUTAME TEIE ISIKUANDMEID
5. ISIKUANDMETE AVALIKUSTAMINE
6. RAHVUSVAHELISED ÜLEANDMED
7. ANDMETE TURVALISUS
8. ANDMETE SÄILITAMINE
9. TEIE ÕIGUSED
10. SÕNASTIK

1. OLULINE TEAVE JA KES ME OLEME
1.1. KÄESOLEVA PRIVAATSUSPOLIITIKA EESMÄRK

Selle privaatsuspoliitika eesmärk on anda teile teavet selle kohta, kuidas Factory.Sale kogub ja töötleb teie isikuandmeid selle veebisaidi kasutamise kaudu, sealhulgas andmeid, mida võite toote ostmisel anda.

See veebisait pole mõeldud lastele ja me ei kogu teadlikult lastega seotud andmeid.

On oluline, et loeksite seda privaatsuspoliitikat koos kõigi muude privaatsuspoliitikate või õiglase töötlemise teatistega, mida võime teie kohta isikuandmeid kogudes või töödeldes konkreetsetel puhkudel edastada, et oleksite täiesti teadlik sellest, kuidas ja miks me teie andmeid kasutame. See privaatsuseeskiri täiendab teisi teateid ega ole mõeldud neid ümber lükkama

1.2. KONTROLLER

Factory.Sale on vastutav töötleja ja vastutab teie isikuandmete eest (selles poliitikas nimetatakse neid ühiselt „meie“, „meile“ või „meie oma“).

Oleme määranud kaks andme privaatsuse haldurit, kes vastutavad selle privaatsuspoliitikaga seotud küsimuste jälgimise eest. Kui teil on selle poliitika kohta küsimusi, sealhulgas taotlusi oma seaduslike õiguste kasutamiseks, võtke meiega ühendust, kasutades allpool esitatud üksikasju.

1.3. KONTAKTANDMED

Factory.Sale OÜ

E-posti aadress: order@factory.sale

Postiaadress: Tornimäe 7, Tallinn, 10145 EESTI

Telefon: +372 555 63463

1.4. PRIVAATSUSPOLIITIKA MUUDATUSED JA TEIE KOHUSTUS USA-D TEAVITADA MUUDATUSTEST

Seda versiooni värskendati viimati 04. jaanuar 2021.

On oluline, et isikuandmed, mida meie kohta hoiame, oleksid täpsed ja ajakohased. Hoidke meid kursis, kui teie isikuandmed muutuvad teie suhetes meiega.

1.5. KOLMANDATE ISIKUTE LINGID

See veebisait võib sisaldada linke kolmandate osapoolte veebisaitidele, pistikprogrammidele ja rakendustele. Neil linkidel klõpsamine või nende ühenduste lubamine võib lubada kolmandatel osapooltel teie kohta andmeid koguda või jagada. Me ei kontrolli neid kolmandate osapoolte veebisaite ega vastuta nende privaatsusavalduste eest. Meie veebisaidilt lahkumisel soovitame teil tutvuda kõigi teie külastatud veebisaitide privaatsuseeskirjadega.

2. ANDMED, MIDA TEIE KOHTA KOKKU KOGUME

Isikuandmed või isiklik teave tähendab mis tahes teavet üksikisiku kohta, mille põhjal seda isikut saab tuvastada. See ei hõlma andmeid, mille identiteet on eemaldatud (anonüümsed andmed).

Võime koguda, kasutada, säilitada ja edastada teie kohta erinevaid isikuandmeid, mille oleme koondanud järgmiselt:

Isikuandmete hulka kuuluvad eesnimi, neiupõlvenimi, perekonnanimi, kasutajanimi või sarnane identifikaator, perekonnaseis, ametinimetus, sünniaeg ja sugu.

Kontaktandmed hõlmavad arveldusaadressi, tarneaadressi, e-posti aadressi ja telefoninumbreid.

Finantsandmed sisaldavad pangakonto ja maksekaardi andmeid.

Tehinguandmed hõlmavad üksikasju teile makstud summade kohta ja muid üksikasju toodete ja teenuste kohta, mille olete meilt ostnud.

Tehnilised andmed hõlmavad Interneti-protokolli (IP) aadressi, teie sisselogimisandmeid, brauseri tüüpi ja versiooni, ajavööndi seadistust ja asukohta, brauseri pistikprogrammide tüüpe ja versioone, opsüsteemi ja platvormi ning muud tehnoloogiat seadmetel, mida kasutate sellele veebisaidile juurdepääsuks .

Profiiliandmed hõlmavad teie kasutajanime ja parooli, teie tehtud oste või tellimusi, teie huve, eelistusi, tagasisidet ja küsitluste vastuseid.

Kasutusandmed sisaldavad teavet meie veebisaidi, toodete ja teenuste kasutamise kohta.

Turunduse ja kommunikatsiooni andmed hõlmavad teie eelistusi turunduse vastuvõtmisel meilt ja meie kolmandatelt osapooltelt ning teie suhtluseelistusi.
Samuti kogume, kasutame ja jagame mis tahes eesmärgil koondatud andmeid, näiteks statistilisi või demograafilisi andmeid. Kogutud andmed võivad pärineda teie isikuandmetest, kuid neid ei peeta seaduse kohaselt isikuandmeteks, kuna need andmed ei paljasta teie isikut otseselt ega kaudselt. Näiteks võime teie kasutusandmed kokku liita, et arvutada konkreetse veebisaidi funktsioonile pääsevate kasutajate protsent. Kui aga ühendame koondatud andmed teie isikuandmetega nii, et need võivad teid otseselt või kaudselt tuvastada, käsitleme kombineeritud andmeid isikuandmetena, mida kasutatakse vastavalt käesolevale privaatsusteatisele. Me ei kogu teie kohta isikuandmete erikategooriaid (see hõlmab üksikasju teie rassi või etnilise kuuluvuse, usuliste või filosoofiliste veendumuste, seksuaalelu, seksuaalse sättumuse, poliitiliste arvamuste, ametiühingusse kuulumise kohta, teavet teie tervise kohta ning geneetilisi ja biomeetrilisi andmeid). Samuti ei kogu me teavet kriminaalkorras süüdimõistvate kohtuotsuste ja süütegude kohta.

2.1. KUI EI OLE ESITATUD ISIKUANDMEID

Kui meil on vaja seaduse alusel või teiega sõlmitud lepingu tingimuste kohaselt isikuandmeid koguda ja kui te ei esita neid andmeid nõudmise korral, ei pruugi me olla võimelised täitma lepingut, mis meil on või proovime teiega sõlmida. (näiteks selleks, et pakkuda teile kaupu või teenuseid). Sel juhul peame võib-olla tühistama toote või siis teenuse, mis teil on koos meiega, kuid teatame teile, kui olukord nii on.

3. KUIDAS TEIE ISIKUANDMED KOGUDAKSE?

Teie ja teie kohta andmete kogumiseks kasutame erinevaid meetodeid, sealhulgas:

Otsene koostöö. Võite meile anda oma isikuandmed, kontaktandmed ja finantsandmed, täites vormid või vastates meile posti, telefoni, e-posti või muul viisil. See hõlmab teie edastatud isikuandmeid, kui te:

a) esitate järelepärimise;
b) loogie konto meie veebisaidil;
c) tellite meie uudiskirja;
d) taotlete turunduse saatmist teile;
e) osalete võistlusel, edutamisel või küsitlusel;
f) annate meile tagasisidet;
g) sisestate kassas e-posti aadressi.

Automatiseeritud tehnoloogiad või interaktsioonid. Meie veebisaidiga suheldes võime koguda automaatselt tehnilisi andmeid teie seadmetest, sirvimistoimingutest ja mustritest. Kogume neid isikuandmeid küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate abil. Samuti võime teie kohta saada tehnilisi andmeid, kui külastate teisi veebisaite, mis kasutavad meie küpsiseid. Palun lugege meie küpsisteeskirju, mis on saadaval siin.

3.1 KOLMANDATE ISIKUTE ANDMED

Kolmandad isikud või avalikult kättesaadavad allikad. Võime saada teie kohta isikuandmeid erinevatest kolmandatest osapooltest ja avalikest allikatest, nagu on sätestatud allpool:

Järgmiste osapoolte tehnilised andmed:

a) väljaspool ELi asuvate analüütikute pakkujad, näiteks Google Analytics;
b) väljaspool ELi asuvad reklaamivõrgud, näiteks AOL; ja
c) otsivad teabe pakkujaid, näiteks Google, kes asuvad väljaspool EL-i.

ELis asuvate tehniliste, makse- ja kättetoimetamisteenuste pakkujate, näiteks PayPali, kontakt-, finants- ja tehingute andmed.

Isikuandmed ja kontaktandmed avalikult kättesaadavatest allikatest, näiteks ELis asuva valimisregistri järgi.

4. KUIDAS KASUTAME TEIE ISIKUANDMEID

Kasutame teie isikuandmeid ainult siis, kui seadus seda lubab. Tavaliselt kasutame teie isikuandmeid järgmistel asjaoludel:

a) Kus peame täitma teiega sõlmitavat või teiega sõlmitud lepingut.
b) Kui see on vajalik meie (või kolmanda isiku) õigustatud huvide jaoks ja kui teie huvid ja põhiõigused ei kaalu neid huve üles.
c) kus peame täitma juriidilisi või regulatiivseid kohustusi.

Lisateavet seaduslike aluste liikide kohta, millele me teie isikuandmete töötlemisel tugineme, leiate allolevast sõnastikust.

Üldiselt ei tugine me teie isikuandmete töötlemise õiguslikul alusel nõusolekule kui muule kui kolmandate osapoolte otseturunduse teatiste saatmisele teile e-posti või tekstsõnumi kaudu. Teil on õigus igal ajal turunduse nõusolek tagasi võtta, pöördudes meie poole selle poliitika alguses olevate üksikasjade osas.

4.1. EESMÄRGID, MILLE JAOKS KASUTAME TEIE ISIKUANDMEID

Allpool on tabelina esitatud meie isikuandmete kasutamise kõigi viiside kirjeldus ja see, millistel õiguslikel alustel me sellele tugineme. Samuti oleme tuvastanud, millised on meie õigustatud huvid, kui see on asjakohane.

Pange tähele, et me võime teie isikuandmeid töödelda rohkem kui ühel seaduslikul alusel, sõltuvalt konkreetsest eesmärgist, milleks me teie andmeid kasutame. Palun pöörduge meie poole, kui vajate üksikasju konkreetse õigusliku aluse kohta, millele tugineme, et töödelda teie isikuandmeid, kui allolevas tabelis on esitatud mitu alust.

4.2. TURUNDUS

Püüame pakkuda teile valikuid seoses teatud isikuandmete kasutamisega, eriti turunduse ja reklaami osas.

4.3. USA SOODUSPAKKUMISED

Võime kasutada teie isikuandmeid, kontaktandmeid, tehnilisi, kasutus- ja profiiliandmeid, et kujundada vaade selle kohta, mida me arvame, mida võite vajada või vajada või mis võib teile huvi pakkuda. Nii otsustame, millised tooted, teenused ja pakkumised võivad teie jaoks olulised olla (kutsume seda turunduseks).

Turunduskommunikatsiooni saate meilt, kui olete meilt teavet küsinud või meilt kaupu ostnud või kui edastasite meile konkursil osaledes oma andmed, tellisite meie uudiskirja, lisasite tooteid ostukorvi ilma tehingut lõpule viimata ja edastasite oma e-posti aadress, registreerunud reklaamikampaaniaks ja igal juhul pole te loobunud sellest turundusest.

4.4. KOLMANDATE ISIKUTE TURUSTAMINE

Saame teie selgesõnalise nõusoleku enne, kui jagame teie isikuandmeid turunduseesmärkidel mõnele muule ettevõttele väljaspool meie ettevõtet, välja arvatud juhul, kui jagamine on seotud ainult meie enda turundustegevustega ja jagamise eesmärk on kasutada kolmanda osapoole e-posti turundustarkvara jms teenused.

4.5. VÄLJASTAMINE

Võite paluda meil või kolmandatel osapooltel lõpetada teile igal ajal turundussõnumite saatmine, järgides teile saadetud turundussõnumites loobumise linke või pöördudes igal ajal meie poole.

Kui loobute nende turundussõnumite saamisest, ei kehti see isikuandmete kohta, mida meile antakse toote ostmise, garantii registreerimise või muu tehingu tulemusel.

4.6. KOKKUD

Saate seada oma brauseri keelduma kõigist või mõnest brauseri küpsisest või teavitama teid, kui veebisaidid küpsiseid määravad või neile juurde pääsevad. Küpsiste keelamise või nendest keeldumise korral pidage meeles, et selle veebisaidi mõned osad võivad olla juurdepääsetamatud või mitte korralikult töötada. Meie kasutatavate küpsiste kohta lisateabe saamiseks lugege meie küpsiste eeskirju, mis on saadaval siin.

4.7. EESMÄRK MUUTMINE

Me kasutame teie isikuandmeid ainult neil eesmärkidel, mille jaoks me neid kogusime, välja arvatud juhul, kui arvame mõistlikult, et peame neid kasutama muul põhjusel ja see põhjus on algsel eesmärgil ühilduv. Kui soovite saada selgitust selle kohta, kuidas töötlemine uuel otstarbel ühildub algse eesmärgiga, võtke meiega ühendust.

Kui peame kasutama teie isikuandmeid sõltumatul eesmärgil, teavitame teid sellest ja selgitame õiguslikku alust, mis meil seda võimaldab.

Pange tähele, et võime töödelda teie isikuandmeid ilma teie teadmata või nõusolekuta vastavalt ülaltoodud reeglitele, kui see on seadusega nõutud või lubatud.

5. ISIKUANDMETE AVALIKUSTAMINE

Võimalik, et peame lõikes 4 esitatud tabelis toodud eesmärkidel jagama teie isikuandmeid allpool asuvas sõnastikus esitatud kolmandate osapooltega ja kolmandate osapooltega, kellele võime otsustada müüa, üle anda või ühendada oma ettevõtte osi või meie varad. Teise võimalusena võime proovida omandada muid ettevõtteid või ühineda nendega. Kui meie ettevõttes toimub muudatus, võivad uued omanikud kasutada teie isikuandmeid samal viisil, nagu on sätestatud selles privaatsuseeskirjas.

Nõuame, et kõik kolmandad osapooled austaksid teie isikuandmete turvalisust ja kohtleksid neid vastavalt seadusele. Me ei luba kolmandate osapoolte teenusepakkujatel teie isikuandmeid oma eesmärkidel kasutada ja lubame neil teie isikuandmeid töödelda ainult kindlaksmääratud eesmärkidel ja vastavalt meie juhistele.

6. RAHVUSVAHELISED ÜLEANDMED

Mõned meie välised kolmandad osapooled asuvad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP), näiteks Campaign Monitor ja HelpScout, kes asuvad Põhja-Ameerikas, seega hõlmab teie isikuandmete töötlemine andmete edastamist väljaspool EMP-d.

Kui edastame teie isikuandmeid EMP-st välja, tagame sellele samasuguse kaitse, tagades vähemalt ühe järgmistest kaitsemeetmetest:

a) Me edastame teie isikuandmeid ainult nendesse riikidesse, mida Euroopa Komisjon on pidanud vajalikuks isikuandmete kaitseks piisaval tasemel. Lisateavet leiate Euroopa Komisjonist: Isikuandmete kaitse piisavus kolmandates riikides.
b) Kui kasutame teatud teenusepakkujaid, võime kasutada Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud konkreetseid lepinguid, mis pakuvad isikuandmetele samasugust kaitset nagu Euroopas. Lisateavet leiate Euroopa Komisjonist: Isikuandmete kolmandatesse riikidesse edastamise näidislepingud.
c) Kui kasutame USA-s asuvaid pakkujaid, võime neile andmeid edastada, kui nad on osa privaatsuse kilbist, mis nõuab neilt samaväärset kaitset Euroopa ja USA vahel jagatavatele isikuandmetele. Lisateavet leiate Euroopa Komisjonist: EL-USA privaatsuskilp.

Palun võtke meiega ühendust, kui soovite lisateavet konkreetse mehhanismi kohta, mida kasutame teie isikuandmete EMP-st väljaviimisel, või kui soovite täielikku loetelu kõigist sellistest välistest osapooltest, kellele võime teie andmeid avaldada.

7. ANDMETE TURVALISUS

Oleme kasutusele võtnud sobivad turvameetmed, et takistada teie isikuandmete tahtmatut kadumist, kasutamist või nende käsutamist loata viisil, muutmist või avalikustamist. Lisaks piirame juurdepääsu teie isikuandmetele nende töötajate, esindajate, töövõtjate ja muude kolmandate osapooltega, kellel on ärivajadus. Nad töötlevad teie isikuandmeid ainult meie juhiste kohaselt ja nende suhtes kehtib konfidentsiaalsuskohustus.

Oleme kehtestanud protseduurid kõigi võimalike isikuandmetega seotud rikkumiste käsitlemiseks ning teavitame teid ja kõiki kohaldatavaid seadusandjaid rikkumisest, kui meil seda seaduslikult nõutakse.

8. ANDMETE SÄILITAMINE
8.1. KUIDAS KASUTATE MINU ISIKUANDMEID?

Me säilitame teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik nende eesmärkide saavutamiseks, mille jaoks me neid kogusime, sealhulgas mis tahes juriidiliste, raamatupidamis- või aruandlusnõuete täitmiseks.

Isikuandmete sobiva säilitustähtaja määramiseks arvestame isikuandmete kogust, laadi ja tundlikkust, teie isikuandmete loata kasutamisest või avalikustamisest tulenevat potentsiaalset kahju tekitavat ohtu, eesmärke, milleks teie isikuandmeid töötleme ja kas saame neid eesmärke saavutada muude vahendite ja kohaldatavate juriidiliste nõuetega.

8.2 SEADUS

Seaduse järgi peame säilitama oma klientide kohta põhiteavet (sealhulgas kontaktandmeid, isikuandmeid, finants- ja tehingute andmeid) kuus aastat pärast seda, kui nad on enam maksustamise eesmärgil kliendid.

Mõnel juhul võite paluda meil teie andmed kustutada: lisateabe saamiseks lugege allpool oma seaduslikke õigusi.

Mõnel juhul võime teie isikuandmed anonüümseks muuta (nii et neid ei saa enam teiega seostada) teadusuuringute või statistilistel eesmärkidel. Sel juhul võime seda teavet kasutada määramata aja jooksul ilma teile ette teatamata.

9. TEIE ÕIGUSED

Teatud tingimustel on teil teie isikuandmetega seotud andmekaitseseadustest tulenevad õigused. Teil on seaduslik õigus:

a) taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele.
b) taotleda oma isikuandmete parandamist.
c) taotleda oma isikuandmete kustutamist.
d) Esitage vastus teie isikuandmete töötlemisele.
e) taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist.
f) taotleda oma isikuandmete edastamist.
g) Nõusoleku tagasivõtmine.

Lisateavet oma seaduslike õiguste kohta leiate allolevast sõnastikust. Kui soovite mõnda ülaltoodud õigustest kasutada, võtke meiega ühendust.

9.1. TASUTA EI TÕENE

Teie isikuandmetele juurdepääsu saamiseks (või muude õiguste kasutamiseks) ei pea te tasu maksma. Kui teie taotlus on selgelt alusetu, korduv või ülemäärane, võtame siiski mõistliku tasu. Teise võimalusena võime keelduda nendes olukordades teie taotluse täitmisest.

9,2. MIDA TULEKS VAJALdame

Võimalik, et peame küsima teilt täpset teavet, mis aitab meil teie identiteeti kinnitada ja tagada teie juurdepääsu teie isikuandmetele (või kasutada mõnda muud teie õigust). See on turvameede, millega tagatakse, et isikuandmeid ei avaldata ühelegi isikule, kellel pole õigust seda saada. Samuti võime teiega ühendust võtta, et küsida teie vastuse kiirendamiseks lisateavet seoses teie taotlusega.

9.3. VASTAMISE TÄHTAEG

Püüame vastata kõigile õigustatud taotlustele ühe kuu jooksul. Vahel võib see võtta kauem kui kuu, kui teie taotlus on eriti keeruline või kui olete esitanud mitu taotlust. Sel juhul teavitame teid ja hoiame teid kursis.

10. SÕNASTIK
10.1 ÕIGUSLIK ALUS

Õigustatud huvi tähendab meie ettevõtte huvi ettevõtte juhtimise ja juhtimise vastu, et võimaldada meil pakkuda teile parimat teenust / toodet ning parimat ja kindlamat kogemust. Enne kui töötleme teie isikuandmeid meie õigustatud huvide huvides, kaalume ja tasakaalustame võimaliku teie (nii positiivse kui ka negatiivse) mõju ja teie õigused. Me ei kasuta teie isikuandmeid tegevuste jaoks, mille mõju teile avaldab tähtsust (kui meil pole teie nõusolekut või kui seadused muul viisil nõuavad või lubavad). Lisateavet selle kohta, kuidas hindame meie õigustatud huve võimalike mõjude suhtes, mis teil konkreetsele tegevusele avalduvad, saate meiega ühendust võttes

Lepingu täitmine tähendab teie andmete töötlemist seal, kus see on vajalik sellise lepingu täitmiseks, milles olete osapool, või enne teiega enne sellise lepingu sõlmimist sammude astumist.

Seaduslikust või regulatiivsest kohustusest kinnipidamine tähendab teie isikuandmete töötlemist, kui see on vajalik meie seadusest tuleneva juriidilise või regulatiivse kohustuse täitmiseks.

10.2 KOLMANDAD POOLED

Võime jagada teie isikuandmeid järgmiste kolmandate osapooltega:

a) Teenusepakkujad, kes tegutsevad töötlejatena, olenemata sellest, kas nad asuvad EMP-s või mitte (vt täiendavat jaotist 6), kes pakuvad IT-, süsteemi- ja veebiadministreerimis- ja lisateenuseid.
b) Professionaalsed nõustajad, kes tegutsevad töötlejate või ühiste töötlejatena, sealhulgas juristid, pankurid, audiitorid ja Ühendkuningriigis asuvad kindlustusandjad, kes pakuvad nõustamis-, pangandus-, juriidilisi, kindlustus- ja raamatupidamisteenuseid.
c) HM Revenue & Customs, seadusandjad ja muud Ühendkuningriigis asuvate töötlejate või vastutavate töötlejatena tegutsevad asutused, kes nõuavad teatavatel asjaoludel töötlemistoimingutest teatamist.
d) Ühendkuningriigis asuvate töötlejate või vastutavate töötlejatena tegutsevad krediidiagentuurid, kes nõuavad teie krediidi hindamiseks isikuandmeid.

Meie praegune loetelu kolmandatest isikutest (punase tähisega parteid asuvad väljaspool EMP-d):

10.3 TEIE ÕIGUSED

Teil on õigus:

Taotlege juurdepääsu oma isikuandmetele (üldtuntud kui andmesubjekti juurdepääsu taotlus). See võimaldab teil saada koopia teie valduses olevatest isikuandmetest ja kontrollida, kas me töötleme neid seaduslikult.

Taotlege teie valduses olevate isikuandmete parandamist. See võimaldab teil parandada teie käsutuses olevaid mittetäielikke või ebatäpseid andmeid, ehkki peame võib-olla kontrollima meie edastatud uute andmete õigsust.

Taotlege oma isikuandmete kustutamist. See võimaldab teil paluda meil kustutada või eemaldada isikuandmeid, kui meil pole mõjuvat põhjust selle töötlemiseks. Samuti on teil õigus paluda meil kustutada või eemaldada teie isikuandmed, kui olete edukalt kasutanud oma töötlemisväidete esitamise õigust (vt allpool), kus oleme võib-olla teie teavet ebaseaduslikult töötanud või kus peame kustutama teie isikuandmed järgima kohalikke seadusi. Pidage siiski meeles, et me ei pruugi alati oma kustutamisnõudeid täita konkreetsetel õiguslikel põhjustel, millest teavitatakse teid vajaduse korral teie taotluse esitamise ajal.

Vastuväide teie isikuandmete töötlemisele juhul, kui tugineme õigustatud (või kolmanda osapoole) huvidele ja teie konkreetses olukorras on midagi, mis paneb teid tahtma sellel alusel töötlemist vaidlustada, kuna tunnete, et see mõjutab teie õigused ja vabadused. Samuti on teil õigus esitada vastuväiteid, kus me töötleme teie isikuandmeid otseturunduse eesmärgil. Mõnel juhul võime näidata, et meil on mõjuvaid õigustatud aluseid teie teabe töötlemiseks, mis ületab teie õigused ja vabadused.

Taotlege oma isikuandmete töötlemise piiramist. See võimaldab teil paluda meil peatada teie isikuandmete töötlemine järgmistes olukordades: (a) kui soovite, et me tuvastaksime andmete õigsuse; (b) kui meie andmete kasutamine on ebaseaduslik, kuid te ei soovi, et me neid kustutaksime; c) kus teil on vaja andmeid säilitada, isegi kui me neid enam ei vaja, kuna vajate neid õiguslike nõuete esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks; või (d) olete oma andmete kasutamise vastu olnud, kuid peame kontrollima, kas meil on nende kasutamiseks ülekaalukaid õigustatud aluseid.

Taotlege oma isikuandmete edastamist teile või kolmandale isikule. Esitame teile või teie valitud kolmandale osapoolele teie isikuandmed struktureeritud, tavaliselt kasutatavas, masinloetavas vormis. Pange tähele, et see õigus kehtib ainult automatiseeritud teabe kohta, mille olete algselt andnud meile kasutamiseks või kus me kasutasime seda teavet teiega lepingu sõlmimiseks.

Teie nõusolek teie isikuandmete töötlemiseks loobuge igal ajal. See ei mõjuta siiski enne nõusoleku tagasivõtmist toimuva töötlemise seaduslikkust. Kui võtate oma nõusoleku tagasi, ei pruugi me olla võimelised teile teatud tooteid või teenuseid pakkuma. Anname nõusoleku tagasivõtmise ajal nõu, kas see on nii.