fbpx
Liigu sisu juurde

Enne selle saidi kasutamist lugege palun hoolikalt neid tingimusi.

1. Kes me oleme ja kuidas meiega ühendust võtta
1.1. Factory.sale portaali haldavad Factory.Sale OÜ, Evikur Grupp OÜ, Raktio OY ja dFactory AB (“Meie”). Ettevõtted, mis on registreeritud Eestis, Soomes ja Rootsis. Meie registreeritud asukoht on Eestis, Tallinnas, Tornimäe 7, 10145.
1.2. Meiega ühenduse võtmiseks kirjutage e-posti teel order@factory.sale või helistage meie klienditeeninduse telefonil +372 555 63463.

2. Meie saidi kasutamisega nõustute nende tingimustega.
2.1. Meie saiti kasutades kinnitate, et nõustute nende kasutustingimustega ja nõustute neid järgima.
2.2. Kui te ei nõustu nende tingimustega, ei tohi te meie saiti kasutada.
2.3. Enne nende tingimuste koopia printimist hilisemaks kasutamiseks arvestage keskkonnaga.

3. Teie jaoks võivad kehtida ka muud tingimused
3.1. Need kasutustingimused viitavad järgmistele lisatingimustele, mis kehtivad ka meie saidi kasutamise kohta.
3.2. Meie privaatsuspoliitika on saadaval siin.
3.3. Siit leiate meie küpsisepoliitika, mis sisaldab teavet meie saidi küpsiste kohta.

4. Võime neid tingimusi muuta
4.1. Muudame neid tingimusi aeg-ajalt. Iga kord, kui soovite meie saiti kasutada, kontrollige neid tingimusi, et saaksite aru sel ajal kehtivatest tingimustest.

5. Võime oma saidil muudatusi teha
5.1. Võime oma saiti aeg-ajalt värskendada ja muuta, et kajastada muudatusi meie toodetes, kasutajate vajadustes ja ettevõtte prioriteetides.

6. Võime oma saidi peatada või selle maha võtta.
6.1. Meie sait on tasuta kättesaadav.
6.2. Me ei taga, et sait või sellel olev sisu on alati kättesaadav või katkematu. Võime ärilistel ja operatiivsetel põhjustel peatada, tühistada või piirata kogu saidi või selle osa kättesaadavust. Püüame teile igast peatamisest või tühistamisest mõistlikult teada anda.
6.3. Samuti vastutate selle eest, et kõik inimesed, kes pääsevad meie saidile teie Interneti-ühenduse kaudu, oleksid teadlikud nendest kasutustingimustest ja muudest kohaldatavatest tingimustest ning nõustuksid nendega.

7. Peate hoidma oma konto üksikasju turvalisena.
7.1. Kui valite meie turvaprotseduuride osana kasutaja identifitseerimiskoodi, parooli või muu teabe, peate seda teavet käsitama konfidentsiaalsena. Te ei tohi seda avaldada ühelegi kolmandale osapoolele.
7.2. Kui olete meie arvamuse kohaselt rikkunud mõnda nende kasutustingimuste sätet, on meil igal ajal õigus keelata teie poolt valitud või meie poolt antud kasutajatunnus või parool.
7.3. Kui teate või arvate, et keegi muu kui teie teab teie kasutajatunnust või parooli, peate ülaltoodud üksikasjadest meile viivitamatult teatama.

8. Kuidas saate meie saidil materjali kasutada?
8.1. Oleme kõigi meie saidi ja sellel avaldatud materjalide intellektuaalomandi õiguste omanik või litsentsisaaja. Neid teoseid kaitsevad autoriõiguse seadused ja lepingud kogu maailmas. Kõik sellised õigused on kaitstud.
8.2. Võite oma isiklikuks kasutamiseks printida ühe eksemplari ja alla laadida meie saidi mis tahes lehe / väljavõtted ja võite juhtida teiste organisatsiooni liikmete tähelepanu meie saidile postitatud sisule.
8.3. Te ei tohi mingil viisil modifitseerida trükitud või alla laaditud materjale paberkandjal või digitaalseid koopiaid ega kasutada illustratsioone, fotosid, video,- heli -ja järjendeid ega graafikat eraldiseisvast tekstist.
8.4. Meie (ja kõigi tuvastatud kaasautorite) staatust meie saidi sisu autorina tuleb alati tunnustada.
8.5. Te ei tohi kasutada ühtegi meie saidi sisu osa ärilistel eesmärkidel ilma meilt või meie litsentsiandjatelt litsentsi hankimata.
8.6. Kui prindite välja, kopeerite või laadite alla meie saidi osa, rikkudes neid kasutustingimusi, kaob teie õigus meie saiti kasutada kohe ja peate meie valikul tagastama või hävitama kõik teie tehtud materjalide koopiad.

9. Ärge tuginege selle saidi teabele
9.1. Meie saidi sisu on esitatud ainult üldiseks teabeks. Selle eesmärk ei ole nõuanne, millele peaksite tuginema. Enne meie saidi sisul põhinevate mis tahes toimingute alustamist või sellest hoidumist peate saama professionaalset või spetsialisti nõu.
9.2. Ehkki teeme mõistlike jõupingutusi oma saidil oleva teabe värskendamiseks, ei anna me mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, et meie saidi sisu on täpne, täielik või ajakohane.

10. Me ei vastuta veebisaitide eest, mida lingime.
10.1. Kui meie sait sisaldab linke teistele saitidele ja kolmandate osapoolte pakutavatele ressurssidele, pakutakse neid linke ainult teile teadmiseks. Selliseid linke ei tohiks tõlgendada kui meie poolt lingitud veebisaitide või nendelt saadud teabe kinnitust.
10.2. Meil ei ole kontrolli nende saitide sisu ega ressursside üle.

11. Kasutajate loodud sisu pole meie poolt heaks kiidetud.
11.1. See veebisait võib sisaldada teavet ja materjale, mille on laadinud saidi teised kasutajad. Seda teavet ja neid materjale pole me kontrollinud ega kinnitanud. Meie saidi teiste kasutajate avaldatud vaated ei esinda meie vaateid ega väärtusi.
11.2. Kui soovite esitada kaebusi teiste kasutajate üles laaditud teabe ja materjalide kohta, võtke meiega ühendust aadressil order@factory.sale

12. Meie vastutus teie kantud kahju eest.
12.1. Ükskõik, kas olete tarbija või ärimees:
12.1.1. Me ei välista ega piira mingil viisil oma vastutust teie ees, kui see oleks ebaseaduslik. See hõlmab vastutust surma või tervisekahjustuse eest, mis on põhjustatud meie hooletusest või töötajate, esindajate või alltöövõtjate hooletusest, ning pettuse eest ja valeandmete esitamise eest.
12.1.2. Teile toodete tarnimisest tuleneva vastutuse korral kehtivad erinevad vastutuse piirangud ja välistamised, mis on sätestatud meie allpool toodud tarnetingimustes.
12.2. Kui olete äriklient:
12.2.1. Me välistame kõik kaudsed tingimused, garantiid, esindused ja muud tingimused, mis võivad kehtida meie saidi või sellel oleva sisu suhtes.
12.2.2. Me ei vastuta teie ees mingite kahjude eest, olgu need siis lepingulised, õigusvastased (sealhulgas hooletuse tõttu), seadusega pandud kohustuste rikkumised või muul viisil, isegi kui see on ette nähtud, mis tulenevad järgmistest asjaoludest või nendega seotud:
a) meie saidi kasutamine või võimetus seda kasutada; või
b) meie saidil kuvatava sisu kasutamine või sellele tuginemine.
12.2.3 Me ei vastuta eriti:
a) kasumi, müügi, äri või tulude kaotamise eest;
b) äritegevuse katkemise eest;
c) eeldatava kokkuhoiu kaotuse eest;
d) ärivõimaluste, firmaväärtuse või maine kaotamise; või
e) kaudne kaotus või kahjustuse eest.
12.3. Kui olete tarbija:
12.3.1. Pange tähele, et pakume oma saiti ainult kodu -ja isiklikuks kasutamiseks. Te nõustute mitte kasutama meie saiti ärilistel eesmärkidel ning me ei vastuta teie ees kasumi, ettevõtluse kaotuse, äritegevuse katkemise või ärivõimaluste kaotamise eest.
12.3.2. Kui meie tarnitud puudulik digitaalne sisu kahjustab teile kuuluvat seadet või digitaalset sisu ja selle põhjuseks on mõistliku hoolduse ja oskuste mittekasutamine, parandame kahju või maksame teile.

13. Kuidas me saame teie isikuandmeid kasutada.
13.1. Kasutame teie isiklikku teavet ainult vastavalt meie privaatsuseeskirjadele, mis on saadaval siin.

14. Me ei vastuta viiruste eest ja te ei tohi neid juurutada.
14.1. Me ei taga, et meie sait on turvaline või vigade ja viirusteta.
14.2. Teie vastutate oma infotehnoloogia, arvutiprogrammide ja platvormi konfigureerimise eest meie saidile pääsemiseks. Peaksite kasutama oma viirusetõrjetarkvara.
14.3. Te ei tohi meie saiti kuritarvitada, viies teadlikult sisse viirusi, troojalasi, usse, loogikapomme või muud pahatahtlikku või tehnoloogiliselt kahjulikku materjali. Te ei tohi proovida saada volitamata juurdepääsu meie saidile, serverile, kus meie saiti hoitakse, ega ühelegi meie saidiga ühendatud serverile, arvutile või andmebaasile. Te ei tohi rünnata meie saiti teenuse keelamise rünnaku või hajutatud teenuse keelamise rünnaku kaudu. Selle sätte rikkumisega paneksite kuriteo toime vastavalt 1990. aasta arvuti väärkasutuse seadusele. Teatame igast sellisest rikkumisest asjaomastele õiguskaitseasutustele ja teeme nende asutustega koostööd, avalikustades neile teie isiku. Sellise rikkumise korral lõpeb teie õigus meie saiti kasutada kohe.

15. Meie saidiga linkimise reeglid
15.1. Võite linkida meie kodulehte, kui teete seda õiglasel ja seaduslikul viisil ega kahjusta meie mainet ega kasuta seda ära.
15.2. Te ei tohi luua linki viisil, mis viitaks meie seosele mis tahes vormis, kinnitamisele kui seda pole.
15.3. Te ei tohi luua meie saidi linki ühelgi veebisaidil, mis ei kuulu teile.
15.4. Meie saiti ei tohi raamida ühelgi teisel saidil ega tohi luua linki meie saidi mõnele muule osale, välja arvatud avaleht.
15.5. Jätame endale õiguse linkimisluba ilma ette teatamata tagasi võtta.
15.6. Kui soovite linkida meie saidi sisule või kasutada mõnda muud sisu, välja arvatud ülalkirjeldatud, võtke palun ühendust aadressil order@factory.sale

16. Millise riigi seadusi kohaldatakse vaidluste korral?
16.1. Kui olete tarbija, arvestage palun, et neid kasutustingimusi, nende sisu ja kujundamist reguleerivad Eesti seadused. Teie ja me mõlemad nõustume, et Eesti kohus on ainupädev.
16.2. Kui olete äriettevõte, reguleeritakse neid kasutustingimusi, nende sisu ja kujundamist (ning lepinguväliseid vaidlusi või nõudeid) Eesti seadustega. Mõlemad nõustume Eesti kohtu ainupädevusega.